Smoothie

Extra Almond Mmilk for $0.50

 • Mango Smoothie

  • 4.45
  Mango Smoothie
 • Passionfruit Smoothie

  • 4.45
  Passionfruit Smoothie
 • Taro Milk Smoothie

  • 4.45
  Taro Milk Smoothie
 • Avocado Milk Smoothie

  • 4.95
  Avocado Milk Smoothie
 • Matcha Milk Tea with Red Bean Smoothie

  • 5.25
  Matcha Milk Tea with Red Bean Smoothie
 • Sweet Purple Potato Latte with Red Bean Smoothie

  • 5.25
  Sweet Purple Potato Latte with Red Bean Smoothie
 • Add Toppings for $0.75

  Add Toppings for $0.75
 • Milk Foam

  Milk Foam
 • Boba

  Boba
 • Mango Jelly

  Mango Jelly
 • Strawberry Jelly

  Strawberry Jelly
 • Sweet Red Bean

  Sweet Red Bean
 • Soy Milk

  Soy Milk
Smoothie
Scroll to top